Obecnie brona talerzowa odmieniła życie wielu rolników nie potrafiących dobrze wymieszać gleby z resztkami roślin po żniwach. Ta specjalna maszyna rolnicza posłużyła im głównie do orki i ogólnego przygotowania gleby pod zasiew.

Czym jest brona talerzowa?

Brona talerzowa to maszyna uprawowa, która należy do grupy agregatów biernych charakteryzujących się tym, że mogą pracować samodzielnie lub we współpracy z siewnikiem, aby otrzymać specjalny agregat uprawowo-siewny. Brony talerzowe mogą w tym samym czasie przygotować i zasiać glebę, podobnie jak w przypadku agregatów talerzowych.

Brona talerzowa jest zbudowana z dwóch lub większej ilości osi wklęsłych tarcz wspierających się na prostym podwoziu. Tarcze przypominają swoim wyglądem talerze, dlatego bardzo często można spotkać się z takim nazewnictwem. Cała konstrukcja uzębionych dysków osadzona jest na gumowych stabilizatorach i wałach ugniatających. Jazda po gospodarstwie wprawia bronę talerzową w ruch, w następstwie którego uzębione talerze rozcinają i obracają glebę.

Brony talerzowe w swoim działaniu zastępują starszą generację urządzeń do pracy na roli – a mianowicie mamy na myśli pług. Mimo że tarcze podobnie jak pług odwracają i kroją ziemię, to konstrukcja brony talerzowej umożliwia ustawić odpowiedni kąt nachylenia talerzy, aby mieszanie resztek było dogłębne, ale zarazem stanowiło podorywkę odwracającą glebę.

Czym jest pług?

Pług to urządzenie rolnicze z reguły do użyźniania gleby. Wykonuje on wiodące czynności, które przygotowują teren pod uprawę czyli: zgniatanie, spulchnianie, przerzucenie i mieszanie gruntu. Narzędzie jest na tyle ciężkie, że nie da się go samodzielnie przeprowadzić przez pole, musi być z przodu kierowany przez maszynę dwukołową, taką jak traktor czy ciągnik. Pługi dzieli się na kilka rodzajów: lemieszowe, obracalne, przyczepiane i talerzowe.

Pług składa się z jednego lub kilku podłużnych korpusów odpowiedzialnych za odcinanie pasu roli od calizny, odkładanie i odwracanie. Ich działanie polega na wrzuceniu odciętej roli w odpowiedni rowek po wyoraniu – inaczej mówiąc przejazd zasypuje jedną bruzdę, tworząc w tym samym czasie kolejny rowek do zakopania.

Pług należy do starego systemu typu maszyn rolniczych. Nowoczesna technologia w branży rolniczej wprowadziła wiele urządzeń, w celu uproszczenia pracy na wielohektarowym gospodarstwie. Jednym z nich są brony talerzowe ATOS, które skutecznie wyeliminowały potrzebę stosowania pługu.

Zalety brony talerzowej

Specjalna maszyna rolnicza jaką jest brona talerzowa jest obszernie stosowana w rolnictwie, ponieważ nie potrzebuje dużej ilości mocy, nie jest podatna na zapychanie, a przede wszystkim doskonale sprawdza się w:

  • usuwaniu chwastów i gruntu ziemi,
  • rozkładaniu resztek pożniwnych,
  • płytkiej uprawie gleby po żniwach,
  • pobudzeniu wzrostu samosiewów,
  • mieszaniu resztek ścierniska.