Tytuł projektu: Podwyższenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa AMJ-AGRO poprzez wprowadzenie nowych produktów.

Wartość projektu: 1 617 596,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 803 250,00 PLN

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy AMJ-AGRO Agnieszka Makowska poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opryskiwacza do prac polowych.

Wartość projektu: 7 467 330,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 339 050,00 PLN