Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy AMJ-AGRO Agnieszka Makowska poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opryskiwacza do prac polowych.

Wartość projektu: 7 467 330,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 339 050,00 PLN