Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności firmy AMJ-AGRO Agnieszka Makowska poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opryskiwacza do prac polowych”.

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wdroży na rynku innowacje produktową stosowaną w skali świata nie dłużej niż 3 lata.

Projekt polega na budowie zakładu produkcyjnego i zakupie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z produkcją nowych opryskiwaczy do prac polowych.

Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniżej wymienionych celów szczegółowych:

  • Wprowadzenie innowacji produktowej.
  • Wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku.
  • Zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko.
  • Zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przewidzianych w projekcie.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach poprzez utworzenie 3,0 (EPC) nowych miejsc pracy.
  • Wprowadzenie wysokich i średnio-wysokich technologii.

Wartość projektu: 7 467 330,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 339 050,00 PLN