Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tytuł projektu: „Podwyższenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa AMJ-AGRO poprzez wprowadzenie nowych produktów”.

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wdroży na rynku innowacje produktową stosowaną w skali świata nie dłużej niż 3 lata.

Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z produkcją nowych maszyn – innowacyjne rozsiewacze nawozów.

Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniżej wymienionych celów szczegółowych:

  • Wprowadzenie innowacji produktowej.
  • Wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku.
  • Zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko.
  • Zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przewidzianych w projekcie.

Wartość projektu: 1 617 596,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 803 250,00 PLN