Rzecz jasna zakres prac związanych z uprawą roli podlega ciągłym zmianom, które mają na celu jak najlepiej przygotować glebę pod zasiew. Każde pole różni się warunkami agrotechnicznymi, w tym strukturą, wilgotnością i zachwaszczeniem. To właśnie one decydują o wyborze odpowiedniego systemu uprawy gleby, aby stworzyć optymalne warunki do produkcji roślin. Systemy te wykorzystują zupełnie odmienne zabiegi uprawowe, które inaczej oddziaływują na kształtowanie podłoża poprzez metodę, intensywność czy ilość prac wykonywanych przez maszyny rolnicze.

Na jakie systemy dzielimy uprawę roli?

Do głównych systemów, czyli sposobów uprawy roli zaliczamy:

  • uprawę płużną,
  • uprawę bezpłużną,
  • uprawę zerową z siewem bezpośrednim.

Uprawa płużna

To klasyczna forma uprawy roli oparta na orce, a mianowicie odcinaniu i odwracaniu wierzchniej warstwy gleby. Aby uzyskać dobre warunki oprócz orki wykonuje się szereg zabiegów poprawiających, takich jak bronowanie, kultywatorowanie lub wałowanie. Kiedyś podstawowym narzędziem do uprawy płużnej był pług, teraz stosuje się brony talerzowe lub wielofunkcyjne agregaty uprawowo-siewne. Obie maszyny pozwalają zaoszczędzić czas i paliwo, przy tym pracochłonnym sposobie uprawy gleby.

Uprawa bezpłużna

Dany sposób uprawy roli charakteryzuje się tym, że nie przeprowadza się orki. To uprawa bezorkowa, która spulchnia i miesza glebę, bez jej odwracania. Zabieg ten może być wykonywany zarówno na większych głębokościach, jak i mniejszych przy użyciu głębosza, spulchniacza czy brony talerzowej.

Na szczególną uwagę zasługują agregaty bezorkowe, które posiadają zęby zakończone dłutami, talerze zagarniające i wał doprawiający. Doskonale sprawdzają się w tego typu pracach, pozostawiając resztki pożniwne na wierzchniej warstwie powierzchni pola. Na skutek czego właściwości gleby zostają zachowane w dobrym stanie, a nawet wpływają na poprawę żyzności.

W tym miejscu zapoznasz się z jednym z lepszych agregatów bezorkowych – PORTO.

Uprawa zerowa z siewem bezpośrednim

W tym przypadku jest to sposób przygotowania roli bez żadnych zabiegów agrotechnicznych, wykonywanych przez maszyny rolnicze. Oznacza to, że w okresie od zbioru przedplonu do siewu rolnicy nie wykonują uprawek, lecz jedynie oczyszczają pole z resztek roślin poplonowych za pomocą środków chemicznych i wprowadzają nasiona do gleby. Do bezpośredniego siewu można użyć siewniki talerzowe, rotacyjne lub kultywatorowe.