Obecnie coraz więcej rolników odchodzi od systemów orkowych na rzecz uprawy uproszczonej, która charakteryzuje się mniejszą liczbą zabiegów uprawowych na roli. W przeciwieństwie do klasycznej orki, uprawa zredukowana posiada pozytywny wpływ na właściwości gleby, jak i całego środowiska. Wiąże się ona ze specjalną metodą uprawy, do której potrzebne są maszyny rolnicze, nie opierające się na systemie płużnym. Sprawdź, również w jakich warunkach, warto stosować uprawę bezorkową.

Zasady uprawy uproszczonej

Uprawa bezorkowa to inaczej bezpłużny system uprawy, polegający wyłącznie na jednoczesnym spulchnianiu i mieszaniu gleby. W tym przypadku nie trzeba odwracać ziemi, tak jak dotychczas robiły to pługi. Dzięki temu na powierzchni pozostaje część resztek pożniwnych, które dostarczają glebie wiele organicznych substancji niezbędnych w kształtowaniu jej żyzności. Poza tym, ten rodzaj uprawy pracuje na płytszych warstwach roli, ponieważ resztę działań wykonują dżdżownice, które w naturalny sposób uprawiają glebę. To właśnie za sprawą obecności pożytecznych organizmów poprawiają się właściwości biologiczne gleby, a dokładniej rzecz mówiąc pomagają w jej wietrzeniu, mieszają resztki i regulują ilość wody.

W jakich gospodarstwach sprawdza się uprawa bezorkowa?

Uprawę bez konieczności mieszania gleby można przeprowadzić szczególnie na polach, gdzie stosuje się płodozmiany z dużą przewagą zbóż, na terenach nizinno-pagórkowatych i silnie urzeźbionych. Ponadto uprawa bezpłużna jest również zalecana przy niskich i nierównomiernie rozłożonych opadach. Warto też wspomnieć, że doskonale radzi sobie z zadbanymi glebami, które są bogate w wapń i substancję organiczną, pochodzącą z obumarłych szczątków roślin.

Jakie narzędzie można użyć do uprawy bezorkowej?

Jak już wspomnieliśmy w uprawie bezorkowej nie wykorzystujemy tradycyjnego pługa, który pracowałby na głębokich warstwach gleby i ją odwracał. W tej sytuacji wykorzystujemy maszyny rolnicze, takie jak kultywatory, brony talerzowe, spulchniacze czy nowoczesne agregaty uprawowe. To właśnie one umożliwiają wykonać jednocześnie intensywną i płytką uprawę tuż po zbiorze plonów, aby w kolejnym kroku przygotować glebę do siewu. Jednym z takich urządzeń jest agregat bezorkowy PORTO, który jest wyposażony w sztywne zęby typu Deltra Flex i talerze zagarniające. Jego przeważającą zaletą jest to, że nadaje się on zarówno do płytkiej, jak i głębokiej uprawy.