Uprawa bezorkowa polega na uproszczonych zabiegach, które przynoszą ze sobą wiele korzyści. Jednak stosowanie ciągle tego samego systemu uprawy roli wiąże się także z pewnymi problemy, które negatywnie wpływają na utrzymanie wysokich i jakościowo dobrych plonów. Na szczęście można ją wykonywać na różną głębokość, dzięki czemu zmieniając uprawę płytką na głęboką można zapobiec negatywnym skutkom, prowadzącym do szeregu strukturalnych chorób gleby, takich jak powstawanie podeszwy płużnej. W tym artykule dowiesz się, z jakimi konkretnie problemami wiąże się uprawa bezorkowa.

Na co trzeba uważać przy stosowaniu uprawy bezorkowej?

W małych i dużych gospodarstwach rolnych dbanie o właściwą strukturę gleby nie jest wcale takie łatwe, jak się wydaje. Rolnicy muszą regularnie obserwować jej stan w trakcie zmieniających się pór roku, by dobrze dobrać i wykonać zabieg agrotechniczny, sprzyjający zachowaniu żyzności. Stąd też wybór głębokości samej uprawy oddziałuje na optymalizację warunków rozwoju systemu korzeniowego, napowietrzenie gleby, stymulację procesów mikrobiologicznych, regulację gospodarki wodnej i zapotrzebowanie składników pokarmowych. W dodatku przedkłada się to bezpośrednio na koszt produkcji, czyli zużycie paliwa i wydajność maszyn rolniczych.

Zwykle negatywne skutki uprawy uproszczonej bez orki pojawiają się w wyniku źle podjętych decyzji, w tym przede wszystkim nieprawidłowo dobranej głębokości dla zabiegów agrotechnicznych. Najczęściej działania te mają ogromny wpływ na gorsze wyniki związane z niszczeniem chwastów czy samosiewów, podczas gdy wcześniejsze prace uprawowe były wykonywane na nadmiernie wilgotnych lub mokrych terenach.

Kolejnym powszechnie popełnianym błędem prowadzącym do przesuszenia gleby jest zbyt częsta uprawa. Przy uprawie bezorkowej trzeba pamiętać o ograniczeniu ilości przejazdów maszyn rolniczych między okresem żniw i siewu roślin, a nie ich nadmiarze. Jednakże mała liczba zabiegów posiada także pewną słabość, jaką jest między innymi pojawienie się ślimaków czy niewłaściwe rozdrobnienie gleby.

Inną negatywną konsekwencją uprawy bezorkowej jest wystąpienie podeszwy płużnej, która skutkuje zaburzeniem stosunków wodno-powietrznych w glebie, a także trudnościami przebicia roślin przez zbite warstwy ziemi. Jej obecność to znak dla rolników, że trzeba od razu zareagować, stosując odpowiedni zabieg głęboszowania.

Problematyczne może także okazać się stosowanie obornika, ponieważ jego niedbałe rozrzucenie na polu prowadzi do trudności w działaniu innych maszyn uprawowych, a nawet negatywnie wpływa na samą strukturę gleby. Aby temu zapobiec można między innymi wykonać mieszanie nawozu na płytkiej głębokości roli podczas jesieni. Do innych skutków uprawy bezorkowej zalicza się samosiewy, dlatego też ich likwidacja przez zabiegi mechaniczne lub stosowanie herbicydów to dziś niemal konieczność.

Kiedy stosować uprawę głęboką a kiedy płytką?

Jak już wspomnieliśmy wybór rodzaju uprawy jest zależny od stanu gleby i niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają na niego bezpośredni wpływ. Płytka uprawa roli generuje mniejsze nakłady pracy i koszt przy glebach ciężkich, jednak gdy występuje w nich duża ilość resztek pożniwnych lepiej sprawdzają się zabiegi przeprowadzane na większych głębokościach.

Głębokie uprawy pozwalają usunąć koleiny i zmniejszyć nadmierne zagęszczenie gleby przed siewem roślin wrażliwych. Ponadto doskonale wpływają na warunki do wzrostu plonów gleb lekkich, ponieważ charakteryzują się mniej trwalszą strukturą od gleb gliniastych. Warto zaznaczyć, że przy głębokiej uprawie bezorkowej występuje mniejsze ryzyko wystąpienia erozji i podeszwy płużnej, na skutek przykrycia roli warstwą resztek pożniwnych.

Jednym z lepszych agregatów do wykonania uprawy bezorkowej zarówno na płytkiej, jak i na znacznej głębokości jest maszyna PORTO, która jest wyposażona w hydrauliczną regulację zakresu pracy. Oprócz tego każda z jego nóg posiada zabezpieczenie hydrauliczne NON STOP, mające za zadanie precyzyjnie kontrolować siłę docisku rzędów zębów, talerzy i wału doprawiającego do gleby.