Czym są wały Cambridge?

Do zabiegów agrotechnicznych zalicza się wałowanie za pomocą narzędzi uprawowych w kształcie walca [...]