Jeśli nie możesz zdecydować się, jaki model agregatu kupić do uprawy przed, jak i po siewie, to dobrze trafiłeś. W tym artykule skupimy się na maszynie rolniczej, która jest uwielbiana przez duże grono rolników, a mianowicie mamy na myśli agregat uprawowy z sekcjami talerzy. Za jego zakupem przemawia wiele rzeczy, jak na przykład jego niezwykle uniwersalny charakter.

Wielozadaniowość agregatu talerzowego

Agregat talerzowy to przede wszystkim maszyna uprawowa nadająca się do uprawy pożniwnej, uproszczonej, a nawet siewu przy pomocy hydropaku z zawieszonym siewnikiem. Podczas pracy nie ma on problemu z dużą pozostałością resztek pożniwnych na polu, czyli dokładnie miesza glebę z resztkami bez zapychania talerzy.

Do zadań agregatu talerzowego zalicza się:

  • wymieszanie gleby z resztą ścierniska, nawozem i rozrzuconym wapnem,
  • pobudzenie wzrostu samosiewów,
  • kruszenie i cięcie brył,
  • spulchnianie gleby,
  • dogniatanie i zagęszczanie ziemi,
  • wyrównywanie powierzchni pola,
  • usuwanie chwastów.

Agregat talerzowy można stosować na glebach ciężkich

Maszyna z sekcją uzębionych talerzy i wałem doprawiającym może być bez obaw stosowana do prac przygotowujących glebę ciężką pod siew, w której występują kamienie, grube bryły ziemi, a także silnie zaskorupiona wierzchnia warstwa gleby. Rzędy talerzy ze stali borowo-manganowej dobrze tną i spulchniają ziemię, nadając jej odpowiednich właściwości. Dużą rolę odgrywa także większa masa agregatu talerzowego, gdyż lekkie pługi nie poradziłyby sobie z rozbiciem tak zbitej gleby.

W zależności od warunków na polu można dobrać wał uprawowy

W agregacie talerzowym ATOS firmy AMJ AGRO doczepiony jest standardowy wał rurowy, którego głównym zadaniem jest ustalenie głębokości pracy maszyny. Doskonale radzi sobie również z innymi czynnościami, takimi jak rozbicie brył ziemi, zagęszczenie i doprawienie gleby.

Jednakże, aby agregat uprawowy pracował efektywnie na glebach ciężkich, należy dobrać do niego odpowiedni rodzaj wału, na przykład typu Crosskill zbudowanego z pierścieni do wbijania i kruszenia kamieni. Firma AMJ AGRO bez problemu umożliwia taką opcję podczas zakupu każdego agregatu uprawowego.

Wiele modeli agregatów wyposażonych jest w hydropak

Coraz więcej agregatów uprawowych z sekcjami talerzy jest wyposażona w dodatkowy sprzęt m.in. hydropak przeznaczony do zawieszania siewnika. W takim rozwiązaniu szczególnie specjalizuje się producent maszyn rolniczych AMJ AGRO, który stworzył oryginalny sprzęg mający za zadanie wyciągnąć siewnik na maszynę, przy jednoczesnym skróceniu odległości między siewnikiem a maszyną dwukołową (ciągnikiem). W ten sposób agregat talerzowy z hydropakiem umożliwia przygotować podłoże i zasiać materiał siewny w bruzdach.

Agregaty talerzowe upraszczają i skracają czas pracy na polu

Tak naprawdę wykorzystując agregaty talerzowe w gospodarstwie rolnym można znacznie ograniczyć liczbę przejazdów maszyn rolniczych na polu. Wynika to z tego, że agregat uprawowy podczas jednego przejazdu pozwala wykonać jednocześnie wiele prac, w tym spulchnianie i mieszanie gleby, kruszenie, wyrównanie pola czy siew. Dzięki temu po jego przejeździe nie musimy szykować drugiej maszyny rolniczej np. siewnika, by znowu przejechać przez pole. Pozwala to zapobiec powstawaniu podeszwy płużnej, skrócić czas pracy i zmniejszyć ilość zużywanego paliwa.