Posiadasz wielohektarowe gospodarstwo rolne i poszukujesz dobrego sprzętu do przygotowania gleby na wiosenne oraz jesienne prace siewne? To właśnie agregaty talerzowe pozwalają na kompleksową uprawę gospodarstwa i przygotowują pole pod zasiew.

Charakterystyka agregatu talerzowego

Agregaty talerzowe to maszyny rolnicze, które mają za zadanie usprawnić i zwiększyć efektywność uprawy roli. Jest to możliwe dzięki temu, że maszyna ściśle współpracuje z innymi urządzeniami, takimi jak kultywator, brona, glebogryzarka i siewnik. Agregat uprawowy jest zbudowany z ramienia, na którym znajdują się dwa rzędy równolegle ustawionych do siebie uzębionych talerzy – to właśnie dzięki nim, specjalna maszyna rolnicza zapewnia wydajniejszą pracę na polu.

Agregaty talerzowe zalicza się do trzech głównych kategorii maszyn rolniczych: uprawowo- siewnych, ścierniskowych i biernych. W związku z tym mówi się, że agregat talerzowy jest najbardziej uniwersalnym sprzętem do działań na roli.

Działanie agregatu talerzowego

Jak już wcześniej wspomniano agregat talerzowy to specjalny typ maszyny, który doczepia się do innego urządzenia rolniczego – jakim jest na przykład ciągnik czy siewnik. Agregaty są zbudowane w taki sposób, by w trakcie jazdy talerze nie zmieniały nachylenia kąta natarcia i podcinania. Podczas prowadzenia maszyny dwa rzędy uzębionych dysków oraz wał dogniatają i zagęszczają glebę, w celu prawidłowego procesu rozkładania pozostałości pożniwnych. Obracające się tarcze doskonale radzą sobie z dużą ilością resztek roślinnych. Z kolei wał gniotący umieszczony za sekcją talerzy ustala głębokość – na jakiej talerze mają kroić i odwracać glebę. To akurat do wału ugniatającego jest doczepiony siewnik, który pozwala zasiać nasiona w świeżej ziemi. Po obu stronach wspólnej osi talerzy znajdują się ekrany boczne, które powstrzymują odkładanie gruntu.

Przy użyciu agregatów talerzowych ATOS XXL wystarczy tylko raz wykonać kurs przez wielohektarowe gospodarstwo, aby jednocześnie dokonać dokładnej uprawy i zasiewów.

Do czego wykorzystywany jest agregat talerzowy?

Agregat talerzowy to przede wszystkim narzędzie rolne, zapewniające roślinom idealne warunki glebowe do wzrostu i rozwoju. Warto wiedzieć, że w zależności od modelu agregatu talerzowego może być on wykorzystany do wielu zadań na gospodarstwie, takich jak:

  • uprawa płytkiej i głębokiej gleby,
  • spulchnienie gleby na większe głębokości,
  • mieszanie ziemi z resztkami po żniwach,
  • rozdrabnianie resztek pożniwnych,
  • przygotowanie łoża siewnego,
  • sianie roślin,
  • zwalczanie chwastów.