Brona talerzowa ATOS należy do najpopularniejszych maszyn rolniczych, dzięki którym praca na roli nie pochłania tak dużo czasu i jest znacznie łatwiejsza. Jak każda maszyna składa się z części, które po jakimś czasie mogą ulec zużyciu czy zniszczeniu. W związku z tym, aby cieszyć się jak najdłuższym życiem brony talerzowej sprawdź, jak o nią zadbać.

Do czego służy brona talerzowa?

Odpowiednia konserwacja brony talerzowej jest niezwykle ważna, gdyż pomaga ona uniknąć problemów i nagłych awarii w sezonie. Talerzówka odpowiada za rozdrabnianie, kruszenie, zmiękczanie, spulchnianie i obracanie gleby. Co więcej, maszyna jest niezastąpiona w jej dokładnym mieszaniu, gdyż pozwala zmienić kąt nachylenia wszystkich talerzy względem ziemi. Innymi słowy może pełnić jednocześnie funkcję podorywki i bronowania.

Jakie części brony talerzowej ulegają zużyciu?

Najbardziej narażone na zużycie lub zepsucie są wklęsłe talerze, które odpowiadają za główną pracę na roli. A mianowicie ich stopień zużycia zwiększa się w czasie eksploatacji maszyny lub ulegają pęknięciom, przy napotkaniu większych kamieni w glebie. Drugą najczęściej wymienianą częścią brony talerzowej są łożyska, ponieważ są silnie obciążone podczas obracania wałów z talerzami. Z tego względu każdy rolnik powinien posiadać duży zapas części zamiennych, do których zaliczamy również osie, nakrętki, nakładki czy oprawy panewek.

Pielęgnacja brony talerzowej

W razie niespodziewanego uszkodzenia brony talerzowej, należy dysponować zestawem części zamiennych o wysokiej jakości i precyzji wykonania. W takim zestawie ponad wszystko powinny znajdować się ramy, łożyska i talerze. Jeśli chodzi o utratę pierwotnej wydajności i funkcjonalności pojedynczych talerzy, warto stosować zasadę, że wymieniamy cały rząd tarcz, a nie tylko uszkodzone elementy.

Warto regularnie sprawdzać stan poszczególnych elementów po każdym sezonie. Oprócz tego, należy pozbywać się zalegającego brudu i błota na bronie talerzowej. W przypadku, gdy maszyna rolnicza nie ma podwójnej powłoki lakierniczej, chroniącej przed korozją – należałoby pomalować ją farbą antykorozyjną bezpośrednio po zbiorach lub orce.

Do metod pielęgnacji brony talerzowej zaliczamy także przesmarowanie elementów smarem, mając na celu zapobieganie zużyciu części już na początku sezonu. Przede wszystkim na szczególną uwagę zasługuje oś, na której znajdują się talerze do rozdrabniania gleby.