Praca rolnika składa się z wielu zabiegów agrotechnicznych, które mają na celu odpowiednio przygotować pole uprawne pod zasiew. Wiąże się to z wykonywaniem różnych czynności w ciągu całego roku, w tym również odpowiedniego zagospodarowania resztek pożniwnych. Resztki pożniwne odgrywają ogromną rolę w odbudowie właściwości gleby i jednocześnie przygotowaniu gruntu pod uprawę kolejnych roślin. Dlatego też bardzo ważne jest, by wiedzieć co zrobić z dużymi ilościami pozostałości po zbiorze.

Dlaczego szybki rozkład resztek pożniwnych jest taki ważny?

Zawsze na polu po żniwach pozostają resztki roślinne, które po odpowiednim wykorzystaniu mogą pełnić funkcję wartościowego nawozu, a mianowicie dopiero po ich rozkładzie. Podczas rozkładu pozostałości pożniwnych uwalniane są duże ilości substancji organicznych, stanowiących źródło łatwo przyswajalnych związków dla roślin w ich początkowej fazie wzrostu.

Co więcej ten naturalny nawóz zwiększa zawartość próchnicy w warstwie uprawnej, na skutek czego pozytywnie wpływa na strukturę gleby, jej zdolności retencyjne i żyzność. To właśnie z tego powodu rolnicy nie powinni tracić możliwości wykorzystania tej naturalnej materii organicznej. Poza tym, przyspieszając rozkład resztek można sporo zaoszczędzić na kosztach nawozów mineralnych i dostarczyć maksymalną ilość cennych składników, będących podstawą do tworzenia próchnicy.

Metody przyspieszające rozkład pozostałości roślin

Do rozkładu resztek pożniwnych przyczyniają się mikroorganizmy żyjące w glebie, zasilanie gleby azotem czy okresowe wapowanie. Ignorując zawartość pierwiastka azotu i odczynu gleby spowalnia się cały rozkład pozostałości, przez co mogą zalegać w glebie nawet przez cały rok nie przynosząc żadnego pożytku plonom.

Negatywny efekt niesie ze sobą również zbyt częsta i intensywna orka, która narusza środowisko biologiczne gleby. W związku z tym, dużą uwagę warto poświęcić przyoraniu resztek pożniwnych, by je rozdrobnić i równomiernie wymieszać z glebą. W tym celu pomogą między innymi agregaty ścierniskowe, który świetnie kroją, odwracają, rozluźniają struktury a także sprawdzają się przy mieszaniu z glebą rozrzuconego obornika czy wysiewanego wapna.

Jakie maszyny rolnicze można wykorzystać do przyorania resztek roślinnych?

Niegdyś podstawowym narzędziem do uprawy pożniwnej był pług. Nie był on złym rozwiązaniem, ale w porównaniu z dzisiejszymi bronami talerzowymi lub agregatami uprawowymi miał zdecydowanie mniejszą skuteczność i wydajność. Dlatego też obecnie do uprawy ścierniska często wykorzystuje się brony talerzowe i różnego rodzaju agregaty uprawowe. Obie maszyny doskonale radzą sobie z dużą ilością resztek pożniwnych, nie zapychając się i tnąc je na najdrobniejsze kawałki, aby mogły szybciej przemienić się w próchnicę.

Na szczególną uwagę zasługuje oferta brony talerzowej ATOS od producenta maszyn rolniczych AMJ AGRO, gdyż gwarantuje nieprzerwaną pracę w każdych warunkach. Jej głównym celem jest wymieszenie resztek ścierniska za pomocą talerzy i wału rurowego. Wał rurowy wchodzący w skład konstrukcji talerzówki idealnie dogniata i zagęszcza glebę, aby proces rozkładania pozostałości pożniwnych przebiegał sprawnie.