Wiosna to czas, kiedy trzeba szczególnie zadbać o kondycję gleby na polu, wykonując odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Albowiem gleba po kilku miesiącach niekorzystnego wpływu zimy traci właściwą strukturę i jednocześnie zdolność wchłaniania składników odżywczych. Dlatego też znajomość zabiegów pielęgnacyjnych wspomagających przywrócić podłoże do właściwego stanu po okresie ujemnych temperatur to podstawa. Do tej grupy zaliczamy bronowanie, wałowanie, włókowanie, odchwaszczanie i nawożenie gleby. Sprawdź, co charakteryzuje każdy z nich.

Bronowanie

Zabieg bronowania wykonuje się w celu płytkiego spulchniania roli i pokruszenia brył lub ciężkiej skorupy glebowej, która powstała na wskutek zbyt dużej ilości wody przy przepuszczaniu znikomej ilości powietrza. Jednak to nie wszystko. Bronowanie niesie ze sobą jeszcze wiele innych korzyści, a mianowicie pomaga niszczyć chwasty, przerywać parowanie wody, wyrównać powierzchnię i przykryć materiał siewny roślin. Stąd też zabieg ten przeprowadza się najczęściej w okresie wiosennym jeszcze przed siewem, a do jego wykonania stosuje się tak zwane brony talerzowe. Wymienione maszyny wyposażone są w zespół wklęsłych tarcz, które pod wpływem ruchu obracają się, rozcinając pod odpowiednim kątem glebę.

Wałowanie

Wałowanie to jeden z podstawowych zabiegów wiosennych, który jest konieczny w pielęgnacji użytków rolnych, w tym również łąk i pastwisk. Wykonywany jest za pomocą specjalnych wałów uprawowych, które mają za zadanie docisnąć darń do podłoża. W efekcie zabieg ten dobrze wpływa na właściwości fizyczne gleby, poprzez wzmaganie podsiąkania wody i pobudzenie systemów korzeniowych roślin.

Skuteczność wałów uprawowych jest naprawdę duża, dlatego też zaczęto je dodawać do wielu różnych maszyn rolniczych. To znacznie zwiększyło ich funkcjonalność i przyspieszyło wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym. Przede wszystkim wały uprawowe spotkają Państwo w agregatach uprawowych, które umożliwiają wykonać na polu wiele zabiegów jednocześnie – zresztą przekonaj się o tym sam, sprawdzając ofertę agregatu talerzowego ATOS od firmy AMJ AGRO.

Włókowanie

W okresie wiosennym należy uporać się z powstałymi nierównościami na powierzchni gruntów ornych, trwałych i użytków zielonych. Albowiem krety nie zasypiają w zimę, lecz pozostają aktywne drążąc swoje korytarze. Z kolei wraz z nadejściem wiosny ich działalność nasila się tworząc kretowiska, które przysypują rośliny. Zatem wiosną liczebność kretowisk znacznie wzrasta, jednak nie ma powodu do obaw, ponieważ z pomocą przychodzi zabieg włókowania. Mianowicie specjalne maszyny z włóką efektywnie rozgniatają kretowiska, a przy okazji wyrównują całą powierzchnię na polu.

Z tej racji możesz spotkać się nawet z wałami uprawowymi wyposażonymi w włókę, dzięki czemu możesz przeprowadzić równocześnie dwa zabiegi pielęgnacyjne. Wielu producentów maszyn rolniczych proponuje takie właśnie wały w swojej ofercie. W szczególności możesz zwrócić uwagę na wał uprawowo-siewny HUGE 6.2 WŁÓKA, który potrafi utrzymać jednakową wysokość pracy na całej jego szerokości.

Nawożenie

Z kolei nawożenie to zabieg pielęgnacyjny, który odpowiada za dostarczanie substancji odżywczych potrzebnych roślinom do prawidłowego rozwoju, regulowanie zasobności gleby, a nawet zapobieganie występowania chwastów. W przypadku nawożenia pola wiosną powinno się postawić na nawóz fosforowy i potasowy, ponieważ gleba jest wtedy szczególnie uboga w te składniki.