Uprawa i nawożenie to dwa główne zabiegi, które wykonuje się na każdym gospodarstwie rolnym. Bez nich efekty działalności rolnej nie przyniosłyby zamierzonych zysków, lecz straty. Dlatego też w artykule przedstawimy najważniejsze maszyny rolnicze, wykorzystywane do tych niezbędnych działań dla wzrostu roślin. Sprawdź, jakie unikalne działanie posada każda z tych maszyn.

Maszyny do nawożenia czyli beczkowozy i rozrzutniki obornika

Beczkowozy i rozrzutniki to specjalne przenośne narzędzia rolnicze o dużych rozmiarach do transportowania, a zarazem równomiernego rozprowadzania nawozu po polach uprawnych. Składają się one z dużej beczki lub skrzyni, którą za pomocą specjalnych układów pompuje lub napełnia się do pełna nawozem. Zwykle doczepia się je do maszyn dwukołowych i są kierowane po polu, tak by rozrzuciły obornik. Służą one jedynie do nałożenia nawozu na glebę. Do ich mieszania używa się innego typu maszyny rolnicze.

Brona talerzowa do wymieszania obornika

Kiedyś do mieszania gleby z obornikiem używano pług, który za pomocą maszyny dwukołowej był kierowany przez całe pole uprawne. Obecnie pługi zastąpiono talerzówkami wykonującymi większą liczbę zadań. Brony talerzowe przeznaczone są do płytkiej uprawy roli i dokładnego wymieszania gleby z resztkami pożniwnymi, rozrzuconym obornikiem czy wysiewanym wapnem. Służą również do bezproblemowego usuwania chwastów, a większa konstrukcja brony z sekcją talerzy pozwala objąć swoim działaniem większą część pola, niż pług. W wyniku czego prace postępują szybciej i efektywniej.

Agregaty uprawowe jako wielozadaniowa maszyna uprawowa

Rolnicy najbardziej cenią sobie agregaty uprawowe do prac przy gospodarstwie rolnym. W zależności od rodzaju agregatu może on służyć do uprawy orkowej lub bezorkowej. Jednak każdy z tego typu narzędzi charakteryzuje się wykonywaniem wielu funkcji, w tym spulchniania gleby, kruszenia brył, zrywania podeszwy ornej, mieszania nawozów z glebą, niszczenia chwastów, podcinania i wyrównywania roli a także wysiewania materiału siewnego.

Jak widać agregaty uprawowe mogą być stosowane zamiennie z talerzówką do mieszania gleby z rozłożonym obornikiem. Dlatego też nazywa się je wielofunkcyjnymi maszynami rolniczymi, które pozwalają wykonać podczas jednego przejazdu roboczego jednocześnie kilka zabiegów uprawowych. Biorąc to pod uwagę takie ograniczenie liczby przejazdów maszyn rolniczych ma pozytywny wpływ na uprawę roli.

Wały uprawowe do zabiegów pielęgnacyjnych po siewie

Zabieg wałowania jest niezwykle ważny, aby polepszyć warunki do wzrostu roślin. Wały uprawowe bowiem dokładnie wyrównują, ugniata glebę i kruszą bryły. Działania te skutecznie zagęszczają powierzchniową warstwę gruntu, wpływając na poprawę podsiąkania wody. Warto zaznaczyć, że to właśnie wałowanie pomaga lepiej ułożyć nasiono w bruzdach, dlatego też w większościach maszyn rolniczych do uprawy znajdują się doczepione wały uprawowe. Rozwiązanie to można spotkać w agregatach uprawowo-siewnych firmy AMJ AGRO, do którego zalicza się m.in. agregat drapakowy ARMIS.