Dzisiaj chyba już nikt nie potrafi sobie wyobrazić równomiernego wysiewu nasion w rzędach na kilku hektarowym polu uprawnym bez użycia siewnika. To właśnie z jego pomocą można wprowadzić materiał siewny w utworzoną wcześniej darń, a następnie zasypać ją tworząc odpowiednie warunki do kiełkowania i wschodów roślin. W związku z tym, siewniki zaczęto postrzegać jako jedno z podstawowych maszyn rolniczych, które służą usprawnieniu i ułatwieniu prac w gospodarstwie rolnym. Można je spotkać w dwóch różnych wersjach mechanicznej i pneumatycznej, lecz to właśnie te drugie rozwiązanie nazywane jest przyszłością rolnictwa – sprawdź dlaczego.

Nowoczesna konstrukcja siewników pneumatycznych

Siewniki pneumatyczne mogą działać w oparciu o dwa tryby podciśnieniowy lub nadciśnieniowy. Pozwala to osiągnąć skuteczniejszy transport nasion przez głowice rozdzielające, które kierują materiał dalej do rur wysiewających, wypychając go wygenerowanym strumieniem powietrza prosto do wyżłobień w glebie. Wyżłobienie w glebie zostaje wykonane we wcześniejszej fazie przez dwu talerzowe redlice, które tworzą bruzdy w jednakowo odległych od siebie rzędach i takiej samej odległości między nasionami. Dzięki temu skrzynia nasienna nie jest ograniczona działaniem grawitacji, więc może być ustawiona w dowolnym miejscu względem redlic.

Praktyczniejsza skrzynia nasienna

Skrzynia nasienna zastosowana w siewnikach pneumatycznych jest znacznie węższa od standardowych wersji zbiorników, przez co pozwala nam uniknąć problemu pozostawienia nasion po bokach. W rezultacie podczas wysiewu użytkownik nie musi przerywać prac, by sprawdzić jej zawartość i w razie kłopotu odsunąć nasiona od bocznych krawędzi.

Co więcej dowolne umieszczenie skrzyni nasiennej sprawiło, że umożliwia załadować znacznie więcej materiału, niż w siewnikach mechanicznych. Warto także zaznaczyć, że zwiększona pojemność nie wpływa jakoś znacząco na obciążenie ciągnika, gdyż skrzynia zwykle znajduje się blisko tylnej osi.

Możliwość dłuższego wysiewu

Większa pojemność skrzyni nasiennej oznacza, że siewnik pneumatyczny umożliwia wykonać wysiew na bardzo dużym obszarze w trakcie jednego przejazdu maszyną. W wyniku czego nie trzeba tak często wracać się, by załadować na nowo skrzynię. Pozwala to zatem zmniejszyć ilość przejazdów ciężkich maszyn rolniczych po poli. Oprócz tego siewniki pneumatyczne mogą wykonać siew z mniejszą lub większą ilością nasion – w żadnym wypadku nie będzie to stanowiło problemu.

Trudniejsze ładowanie nasion

Oczywiście duża ładowność skrzyni nasiennej w siewnikach pneumatycznych ma swoją gorszą stronę, a mianowicie jest nią ładowanie nasion. Ładowanie ręczne nie jest w tym wypadku zbyt wygodę, dlatego też warto używać dodatkową maszyną z ładowaczem. Taka maszyna rolnicza pozwala za jednym razem wsypać do siewnika pneumatycznego nasiona, co bowiem oszczędza czas i siłę roboczą.

Mniejsza awaryjność siewników pneumatycznych

Może się wydawać, że siewniki pneumatyczne o takiej konstrukcji będą bardziej narażone na awarie, ale wcale tak nie jest. Wręcz przeciwnie cechują się one mniejszą awaryjnością, niż mechaniczne. Do produkcji siewników wykorzystuje się niezwykle wytrzymałe głowice rozdzielające i wysoce wydajny napęd wentylatorów, przez który użytkownik nie musi się martwić o pracę nawet w niesprzyjających warunkach. Jedyne czego można się spodziewać to wymiana zużytych części w zależności od tego, jak często będzie eksploatowany siewnik. Jednak ten problem dotyka użytkownika każdej maszyny rolniczej.

Niezbyt precyzyjny rozdział nasion

Głowica rozdzielająca materiał siewny w skrzyni działa w oparciu o bardziej przypadkowe rozdzielenie nasion na kanały nasienne, wskutek czego wysiew może być bardziej nierównomierny. Drugim czynnikiem, który wpływa negatywnie na precyzyjność wysiewu są wstrząsy podczas pracy siewnika. Jednakże należy zaznaczyć, że mówiąc o nierównomiernym rozkładzie nasion mamy na myśli tylko kilkuprocentowe różnice od siewu uzyskanego przez standardowe siewniki mechaniczne. Stąd też nie ma to znaczenia przy uprawie większości roślin.