Użytki zielone to najprościej rzecz biorąc grunty rolne wykorzystywane do uprawy roślin zielnych czy traw, w tym łąk i pastwisk. Łąki i pastwiska to niezwykle istotne tereny dla hodowców bydła. Albowiem zabiegi pielęgnacyjne na użytkach zielonych pozwalają uzyskać dobrej jakości paszy i wysokie plony, co ma ogromny wpływ na osiągane wyniki produkcyjne. Sprawdź, zatem jak powinno się zadbać o takie tereny.

Kiedy rozpocząć zabiegi pielęgnacyjne na użytkach zielonych?

Aby uzyskać zamierzone efekty po zabiegach agrotechnicznych, należy przede wszystkim dobrze wybrać okres wjazdu maszyny rolniczej na tereny zielone. Powinno się unikać wykonywania zabiegów podczas przymrozków, zastojów wodnych a także wtedy, gdy gleba jest zbyt sucha lub mokra. Jeśli warunki na użytkach zielonych będą sprzyjające, można zacząć prace jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji roślin.

Jakie zabiegi pielęgnacyjne powinno się wykonywać?

Do zabiegów pielęgnacyjnych na użytkach zielonych zaliczamy włókowanie i wałowanie. Pierwszy zabieg polega na usuwaniu pozostałości starej darni, wszelkich nierówności podłoża (kretowisk) i pobudzeniu roślin zielnych do wzrostu. W tym celu wykorzystuje się narzędzie zwane włóką, które zagłębia się w glebę podczas jego ciągnięcia po powierzchni pola. Zwykle składa się z ramienia, do którego mocowane są sekcje robocze, pod postacią ciężkich elementów typu belek lub kół ułożonych w rzędach. Im cięższe elementy włóki tym mocniej oddziałują one na glebę.

Natomiast wałowanie przy użyciu wałów uprawowych jest potrzebne po każdej zimie, ponieważ ziemia pod wpływem dużej ilości wody podnosi górne warstwy gleby. Na skutek tego podłoże traci swoją zwięzłość, a korzenie roślin się urywają. Wałowanie pomaga docisnąć glebę tak, aby przywrócić kontakt urwanych korzeni z ziemią. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się wały gładkie o dużej średnicy. Z kolei przy dużej zawartości kamieni w glebie, warto użyć wał pierścieniowy łąkowy tzw. pryzmatyczny.

Jaką maszynę rolniczą można użyć do użytków zielonych?

W przypadku prac na użytkach zielonych warto użyć maszyny rolnicze typu 2w1, czyli takie wyposażone w włókę, która wyrównuje pole, rozdrabnia bryły i niweluje kretowiska. Jedną z takich właśnie maszyn jest wał uprawowo siewny HUGE 6.2 WŁÓKA. Niezwykle dobrze radzi sobie z polepszaniem struktury ziemi na polach do uprawy roślin, łąk i pastwisk, poprzez zabieg wałowania łączący włókę. Dodatkowym atutem maszyny są jego siłowniki, które utrzymują jednakową wysokość pracy na całej szerokości wału. W rezultacie pole jest jednakowo poddawane zabiegowi wałowania. Wykonywane przez wał uprawowo siewny zadania mają bezpośredni wpływ na zatrzymanie wody w glebie, poprawienie struktury i zapobieganie erozji.