Wałowanie to zabieg uprawowy wykonywany za pomocą specjalnych wałów, spisujących się w ugniataniu i wyrównywaniu pola. Z tej racji stanowi on jeden z istotniejszych etapów przygotowania gleby do siewu. Wał uprawowy można zastosować samodzielnie lub we współpracy z inną zaawansowaną maszyną rolniczą, gdzie doczepia się odpowiednie narzędzie. Obecnie coraz częściej wykorzystywane jest drugie rozwiązanie, ponieważ pozwala ono zredukować ilość przejazdów dużych maszyn kołowych po polu, przynosząc oczekiwane rezultaty. Sprawdź dokładnie, jakie korzyści płyną z wałowania gleby.

W jaki sposób wałowanie sprzyja glebie?

Wały uprawowe służą do ugniatania, wyrównywania i kruszenia brył czy twardej skorupy gleby. Dzięki nim można zatem docisnąć darń do podłoża, by stworzyć dobre warunki do podsiąkania wody i jednocześnie pozbyć się nadmiaru powietrza. Co więcej skutkiem zabiegu wałowania jest regulacja tempa rozkładu masy organicznej, zwiększenie regeneracji systemu korzeniowego i tym samym poprawienia efektywności krzewienia roślin. Dzieje się tak dlatego, że korzenie nie pozostają zawieszone w wolnych przestrzeniach między warstwami gleby po zimie. Problem ten dotyka szczególnie pól i łąk położonych na glebach torfowych.

Zabieg wałowania można przeprowadzić także po siewie w celu skutecznego osadzania nasion w glebie i usunięcia chwastów, tych o grubych łodygach. W dodatku ma on korzystny wpływ na warunki dla innych maszyn rolniczych, gdyż wał kruszy i wciska do gleby wystające kamienie, które zagrażałyby dalszej pracy.

Od czego zależy skuteczność wałowania gleby?

Tak naprawdę, właściwy moment wałowania jest dość mocno związany z przebiegiem pogody. Mianowicie należy odczekać aż wierzchnia warstwa gleby będzie wystarczająco sucha, by podczas zabiegu nie istniało ryzyko wyparcia z niej powietrza. Dlatego też w okresie deszczowym i dużej wilgoci powinno się najlepiej wstrzymać od wałowania. Z kolei nadmiernie przesuszona gleba też nie będzie dobrze wpływać na tego typu zabieg uprawowy. Wynika to z tego, że wał nie jest w stanie docisnąć dość mocno darni do podłoża, przez co konieczne będzie powtórzenie zabiegu za jakiś czas.

Rodzaje wałów uprawowych w zależności od zastosowania

Wały uprawowe dostępne są dzisiaj w wielu różnych konstrukcjach, które koncentrują się na odpowiednim zadaniu – ugniataniu, kruszeniu czy wgłębieniu. Stąd też oprócz klasycznych gładkich wałów znajdziemy wersje zbudowane z sekcji zębatych talerzy, pierścieni czy prętów. Każdy z nich przeznaczony jest do innego zadania:

  • ugniatania – w tych pracach doskonale spisują się wały gładkie i pierścieniowe o lekkiej lub ciężkiej masie. W przypadku dociśnięcia skib po orce na łąkach wybiera się wał ciężki, a ugniecenia powierzchni po siewie nasion – lekki,
  • kruszenia – gdy potrzeba zgnieść i jednocześnie kruszyć bryły ziemi stosuje się wał typu Crosskill lub Cambridge,
  • wgłębienia – do tego zadania wykorzystuje się wały strunowe i typu Campbella, które wyróżniają się ściśnięciem głębokich warstw gleby bez naruszenia jej wierzchniej warstwy.