Posiadasz gospodarstwo rolne, ale nie wiesz jakie urządzenie skutecznie ugniecie glebę, rozkruszy bryły, a przede wszystkim zmniejszy stopień porowatości ziemi? Twoje problemy rozwiąże wał uprawowy, który służy do zabiegów wałowania stanowiących bardzo ważny etap, w procesie kształtowania gleby pod zasiew.

Czym jest wał uprawowy?

Wał uprawowy to specjalna maszyna rolnicza, która działa indywidualnie lub współpracuje z ciągnikiem, agregatem i pługiem. Narzędzie wykorzystywane jest w każdym okresie uprawy, począwszy od uprawy pożniwnej, a skończywszy na wałowaniu po siewie. W pierwszym przypadku ma za zadanie ugnieść i wyrównać spulchnioną glebę, z kolei w sytuacji po wysiewie stara się uzyskać efekt podsiąkania.

Klasyczny wał uprawowy HUGE 3.2 charakteryzuje się niewielkimi spiczastymi pierścieniami, które kruszą odłamki w glebie i dociskają warstwy. Z tej racji wał uprawowy w pierwszej kolejności służy do zabiegów wałowania, umożliwiając tym samym odpowiednio zadbać o rolę.

Na czym polega wałowanie?

Wałowanie to proces przeprowadzany za pomocą wałów uprawowych, który znacząco wpływa na jakość upraw i późniejszy urodzaj. Głównie ma on za zadanie przyśpieszyć osiadanie gleby między orką i siewem, ponieważ po zabiegu uprawy ziemia ulega silnemu przesuszeniu. Wobec tego wałowanie pomaga zatrzymać wodę w glebie, poprawić strukturę, redukować erozję, a także polepsza kontakt nasion z gruntem. Zabieg wałowania może być przeprowadzany na polach uprawnych, glebach torfowych i użytkach zielonych.

Rodzaje wałów uprawowych

Obecnie na rynku istnieje szeroki wybór modeli wałów uprawowych. Ze względu na zastosowanie i warunki glebowe panujące na gospodarstwie, można podzielić wały uprawowe na kilka rodzajów, do których zaliczamy:

  • wał gładki – stosowany wyłącznie do wyrównywania gruntów rolnych zajętych pod uprawę traw (łąki i pastwiska) lub innych upraw zielonych,
  • wał pierścieniowy – przeznaczony jest do miażdżenia odłamów znajdujących się w ciężkiej glebie, a także w celu zapewnienia szorstkości na gruntach zagrożonych erozją wodną. Warto wiedzieć, że cechuje się on znaczną rozmaitością w odniesieniu do kształtu i sposobów wykonania pierścieni,
  • wał kolczatka – nadaje się do doprawiania gleby po orce. Jego konstrukcja pozwala łączyć go z pługiem,
  • wał strunowy – to narzędzie, które najczęściej łączone jest z innymi maszynami uprawowymi. Stosuje się go na ogół do zagęszczania wyżej położonej części działki.